PPM Contract

ผู้ให้บริการ “เอาท์ซ๊อส” สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ กว่า 20ปี ในงานบริหารงานบุคคล เรามีความชำนาญในการจัดหาพนักงาน, รับเหมาแรงงาน, และแรงงานต่างด้าว เราได้การยอมรับและไว้วางใจ จากลูกค้าชื่อดังระดับประเทศ หลายบริษัท โดย บริษัทฯเรา จะรับผิดชอบในขั้นตอน การจัดหา พนักงาน การพัฒนาฝึกอบรม แผนกระบวนการทำงาน ระเบียบ,กติกา ก่อนเข้าทำงาน รวมไปถึงการควบคุมสินค้า ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วย การสรรหาและว่าจ้างแรงงาน : +พนักงานระดับผู้ใช้แรงงาน ( จะมีอายุตั้งแต่18-35 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา6 ขึ้นไป ) หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ปรึกษาจ้างเหมาแรงงาน

บริษัท พีพีเอ็ม คอนแทร็ก จำกัด เราสามารถสรรหาพนักงานคนไทย และรับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าว ( สัญชาติลาว , กัมพูชา ) เข้ามาทำงานได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจัดทำ หนังสือรับรองการทำงาน และฯลฯ ตามกระบวนการของ MOU จัดหาที่พักและการันตีสำหรับ แรงงานต่างด้าว ให้ได้ เป็นเวลา 3 เดือน.

ลูกค้าของเราบางส่วน

การสรรหา

 • ทำป้ายผ้าป้ายโฆษณา ใบปลิว ประกาศการรับสมัครงาน
 • ทีมสรรหาเดินหาผู้คนตั้งโต๊ะรับสมัครงาน (ชุมชน,ตลาด,หน้านิคมฯ,หน้าโรงงาน)
 • ให้เขียนใบสมัครทิ้งไว้จากนั้นโทรเรียกตัวทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ที่พัก, การเดินทางมาทำงาน, เครื่องแต่งกาย (กรณีที่ต้องการคนสำรอง)
 • การบอกต่อ พนักงานบอกต่อเพื่อนพนักงานชักชวนกันมาทำงาน
ดาวน์โหลดขั้นตอนการจัดหาและการดูแลพนักงาน

จุดมุ่งหมายในการคัดเลือกบุคลากร

จุดมุ่งหมายของการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติความสามารถ เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานและลักษณะของงานที่ทำนั้น ต้องให้ทราบรายละเอียดของงานและลักษณะของงาน การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติจากผู้สมัครทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญเบื้องต้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์จ้างงานและการฝึกอบรมก็ถือว่าเป็นการลงทุน เพราะเป็นการลงทุนบุคคลและฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจะต้องดูลักษณะงานที่ทำ บางงานอาจมีคุณลักษณะกว้างไม่เจาะจง แต่บางงานต้องการคนที่มีความรู้วิชาชีพทางเทคนิคสูง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะงาน

 • รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
 • ความพร้อมสำหรับการทำงาน (เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมก่อนมีสิทธิก่อน)
 • อายุ, วุฒิการศึกษา, ต้องผ่านการคัดเลือกทหารสำหรับชายที่อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สถานะภาพของตัวเองและครอบครัว, ประสบการณ์การทำงาน
 • ใบรับรองความสามารถต่างๆ(ถ้ามี)
 • ผ่านการทำแบบทดสอบ(บางสถานที่ทำงาน)

จัดให้ปฐมนิเทศน์พนักงาน

จุดประสงค์ของการปฐมนิเทศน์คือ ให้พนักงานใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องของหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎระเบียบ กฏเกณฑ์ นโยบาย ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร ได้รับรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ลดความวิตกกังวล สร้างขวัญและสร้างความคุ้นเคยต่อ สถาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรใหม่เกิดความสบายใจ เป็นการช่วยให้พนักงานใหม่เริ่มต้นที่ดีในการ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวข้อการปฐมนิเทศน์
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 • กฎระเบียบ บริษัทฯ, การปฏิบัติตนในการทำงาน, เวลา, ความต้องการของลูกค้า
 • สวัสดิการ / ผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับ
 • ความปลอดภัยในการทำงาน (Sefety at work)
 • มาตรฐานองค์กร มาตรฐานโรงงาน ISO (International Standards Organization)

บริษัท พีพีเอ็ม คอนแทร็ก จำกัด

18/51 ม.วงศกร4 ซ.หทัยราษฎร์30 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

02-915-4099

02-915-4110

081-459-2189

02-915-4751

Veerachai_Chang@hotmail.com