บริการจัดหาพนักงานและแรงงาน Sub Contract เพื่อทุกอุตสาหกรรม

รับจัดหาพนักงาน Sub Contract ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ PPM CONTRACT เราคือบริการจัดหาแรงงานไทยแบบ Outsource และรับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริการรับเหมาแรงงาน Sub Contract ช่วยผู้ประกอบการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตและพนักงานในหลากหลายตำแหน่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและฝึกอบรมร่วมกับผู้ว่าจ้างตามมาตรฐานของ PPM และโรงงาน

เลือกใช้บริการจัดหาแรงงานในอุตสาหกรรมกับ PPM CONTRACT ดีอย่างไร

จัดหาแรงงานในอุตสาหกรรมได้รวดเร็ว
คัดเลือกคนมีคุณภาพ เหมาะกับตำแหน่ง
ดำเนินการหาคนมาทดแทนกรณีมีคนลาออก
มีผู้เชี่ยวชาญประสานงานและดูแลครบวงจร

บริการรับจ้างเหมาแรงงานประจำในตำแหน่งเหล่านี้

 • พนักงานฝ่ายผลิต

  การจัดหาพนักงานไลน์ผลิตและรับเหมาแรงงานฝ่ายผลิตเป็นบริการที่ PPM CONTRACT เชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 20 ปี มีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมและโรงงานชั้นนำ ดังนั้น คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราไม่เพียงแต่สรรหาพนักงานในไลน์ผลิตให้เท่านั้น แต่เรายังเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง และยังสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลให้โรงงานของคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 • จัดหาพนักงาน QC หรือ QA แบบ Sub Contract
 • พนักงาน QA หรือ QC

  หากคุณต้องการพนักงาน QA (Quality Assurance) หรือ QC (Quality Control) เพื่อช่วยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน ก็สามารถแจ้งคุณสมบัติที่ต้องการให้ PPM CONTRACT ช่วยจัดหาให้ได้ รวมทั้งระบุความต้องการพิเศษเพิ่มเติมได้ด้วย เช่น รับสมัครเฉพาะเพศหญิง หรือไม่มีความบกพร่องทางสายตา

 • จัดหาแรงงานขับรถฟอร์กลิฟต์
 • พนักงานขับฟอร์กลิฟต์

  รถฟอร์กลิฟต์ หรือรถยก คือ เครื่องทุ่นแรงสำคัญในทุกโรงงาน ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากไปยังจุดต่าง ๆ ในโรงงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่เมื่อมีเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยว การจะสรรหาพนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเราจะช่วยคัดเลือกทักษะของผู้สมัคร รวมทั้งส่งเข้าอบรมเพิ่มเติมกับนายจ้างเพื่อให้มีทักษะเฉพาะและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • หัวหน้างานในโรงงาน

  หากคุณใช้บริการพนักงาน Sub Contract จำนวนมาก การมีตำแหน่งหัวหน้างานในไลน์ผลิต เพื่อควบคุมการทำงานและดูแลพนักงานเพิ่มเติมได้ไม่บกพร่องในทุกกะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง PPM CONTRACT ก็มีบริการจัดหาหัวหน้างานที่เหมาะสมกับหน้าที่ให้ด้วยเช่นกัน

  • ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่สะดุด

   ติดต่อใช้บริการ PPM CONTRACT ได้ใน 3 ขั้นตอน

   • 1
    บอกความต้องการของคุณ

    สามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการได้ทาง Website, Facebook, LINE OA, Email หรือโทรศัพท์ 02-915-4099

   • 2
    เซ็นสัญญา

    เมื่อได้รับแจ้งความต้องการแล้ว เราจะติดต่อกลับและแจ้งใบเสนอราคา เพื่อตกลงเจรจา ดูหน้างานและเซ็นสัญญาร่วมกัน

   • 3
    นำส่งพนักงาน

    หลังจากเซ็นสัญญาร่วมกันแล้ว เราจะจัดหาและส่งพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้าทำงานในวันที่ตกลงกัน

   บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ
   ISO 9001:2015

   แจ้งความต้องการ

   โทรหาเราหรือกรอกรายละเอียดในฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง