เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับทุกฟังค์ชันการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Service Mind

พนักงานทุกคนของพีพีเอ็มได้รับการอบรมด้านการบริการ พร้อมสนับสนุนและประสานงานกับผู้ประกอบการด้วยใจ

Experience

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้บริษัทมีโอกาสช่วยแก้ไขปัญหายากๆ มามากมาย ทำให้ไม่ว่าสถานการณ์แบบใด เราก็พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการฝ่าฟันอุปสรรคนั้น

Attentive

เราดูแลเอาใจใส่พนักงานเสมือนคนในครอบครัว ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Focus on Solutions

เราเลือกวิธีที่การที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับพนักงานที่
ทำงานได้จริง มีความสามารถและได้รับตามจำนวนอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับบริษัท PPM Contract

บริษัท พีพีเอ็ม คอนแทร็ก จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ด้วยแนวความคิดที่ว่า

“เราจะไม่ใช่แค่สนับสนุนด้านแรงงาน แต่เราจะร่วมพัฒนาและวางแผนด้านแรงงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ”

บริษัท พีพีเอ็ม ไม่ใช่บริษัทที่เพียงหาแรงงานมาให้เท่านั้น เราจะช่วยผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยงด้านแรงงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุน เราร่วมพัฒนาธุรกิจไปด้วยกันกับผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษาและ Partner ด้านทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า 20 ปี เราจึงเล็งเห็นปัญหาสำคัญของทรัพยากรบุคคลของไทยและกระแสของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละอุตสาหกรรม เราจึงเพิ่มการสนับสนุนพนักงานระดับหัวหน้าหรือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น โปรแกรมเมอร์, พนักงานบัญชี, พนักงานฝ่ายบุคคล ตำแหน่งเหล่านี้ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงาน ขยายกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

ก่อตั้งในปี

พ.ศ. 2545

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

จำนวนพนักงาน

1200+

ประสบการณ์ด้านงาน Outsource

20 ปี

วิศัยทัศน์

สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

พันธกิจ

ส่งมอบพนักงานที่มีทักษะและความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้างได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เหนือกว่าความคาดหวังเสมอ

นโยบายคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2015
มุ่งมั่นบริการด้วยคุณภาพ

บริษัทจะจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

บริหารพัฒนาคน

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการอบรมพัฒนาพนักงานทั้งในด้านวิชาการและจิตใจบริการ

สู่มาตรฐานสากล

บริษัทพร้อมสนับสนุนบริษัทผู้ว่าจ้างในทุกมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างรับนโยบายมาจากลูกค้า เพื่อมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อสร้างมาตรฐานสากลให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทผู้รับจ้าง

นัดหมายพูดคุยเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการ

แจ้งความต้องการ

โทรหาเราหรือกรอกรายละเอียดในฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง