5 วิธีรับมือ เมื่อเจอปัญหาพนักงานไม่เพียงพอ

ไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการทุกคนคงทราบกันดีว่า ‘พนักงาน’ คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ยิ่งธุรกิจขยาย มีเนื้องานเพิ่มขึ้น มีโปรเจกต์ใหม่ ๆ ผุดขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตให้องค์กร ปัญหาที่ตามมาคือการขาดแคลนพนักงาน พนักงานไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ให้ครอบคลุมกับความต้องการและปริมาณงานที่ได้รับนั่นเอง

ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอีกหลาย ๆ ปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทำงานหนักเกินไปจนเกิดความเครียด, คุณภาพงานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร หรืองานเสร็จไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียต่อตัวพนักงานเองและภาพรวมขององค์กรทั้งสิ้น

สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบุคคลที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่และอยากแก้ไขอย่างยั่งยืน วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอแบบมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมาฝากกัน

จัดลำดับความสำคัญของเนื้องานและโปรเจกต์ให้ดี

ข้อแรกที่ควรทำเมื่อทรัพยากรบุคคลของคุณมีอยู่อย่างจำกัด แต่ภาระงานที่รออยู่มีมากเกินกว่าที่พนักงานจะรับไหว คือการจัดลำดับความสำคัญหรือ Priority ให้ดี ไล่ไทม์ไลน์ว่างานไหนต้องส่งก่อน งานไหนสามารถส่งทีหลังหรือเลื่อนเวลาส่งออกไปได้ หรืออาจเรียงตามลำดับความยากง่ายของเนื้องาน ก็ช่วยวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสที่จะส่งโปรเจกต์หรือชิ้นงานให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้น

ต่อรองวันส่งงานกับลูกค้า

สืบเนื่องมาจากวิธีการแก้ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอข้อแรก เมื่อจัดลำดับความสำคัญแล้วยังพบว่ามีงานบางส่วนที่มีแนวโน้มจะเสร็จไม่ทันเวลา ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต่อรองวันส่งงานกับลูกค้า พร้อมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอย่าส่งงานล่าช้าโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นอันขาด เพราะนั่นอาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจและทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรขาดความเป็นมืออาชีพ นอกจากคุณจะสูญเสียลูกค้ารายนั้นไปแล้ว พวกเขาอาจนำไปบอกต่อกับคู่ค้าคนอื่นจนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรได้

หาเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานเพิ่มเติม

ในการทำงานทุกแขนง แค่แรงคนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลที่จะต้องนำเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานเพิ่มเติม ในฝั่งอุตสาหกรรมอาจเป็นการนำเครื่องจักรใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความเร็วหรือประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ส่วนในภาคธุรกิจ ยุคนี้ก็มี AI ที่เข้ามาช่วยงานหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การหาข้อมูล การเขียนอีเมล หรือการแปลภาษา แก้ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอ และทำให้พนักงานที่มีอยู่ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโดยที่เหนื่อยน้อยลง และสามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ทำงานอย่างอื่นได้

พนักงานไม่เพียงพอแก้อย่างไรดี

ฝึกฝนพนักงานเพื่อขยายขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะนำเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาช่วยงานแล้ว ท้ายที่สุด ฟันเฟืองสำคัญที่สุดในองค์กรก็ยังคงเป็นพนักงาน ดังนั้น หากเจอปัญหาพนักงานไม่เพียงพอ อย่าลืมให้ความสำคัญกับการฝึกฝนพนักงานผ่านการอบรมสัมมนา หรือให้ความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถให้บริหารจัดการงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการอบรมภายในโดยผู้บริหารหรือทีมที่มีความเชี่ยวชาญ และการอบรมภายนอกที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อศักยภาพการทำงานของพวกเขาและเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาว

ใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน Outsource

เมื่อทำทุกวิถีทางแล้ว ทั้งจัดลำดับความสำคัญ ใช้เครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และขยายขีดความสามารถของพนักงาน แต่ก็ยังรู้สึกว่าพนักงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เข้ามา เราขอแนะนำให้ใช้บริการจัดหาพนักงาน Outsource หรือพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ซึ่งคุณสามารถระบุความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงาน และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ต้องการให้บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource ช่วยคัดสรรคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งมาช่วยงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ลด Workload ได้ทันที โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องแบกรับภาระในระยะยาว ซึ่งการจ้างพนักงานรูปแบบนี้ มีข้อดีอยู่หลายประการด้วยกัน ได้แก่

  • ได้พนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับเนื้องาน คัดสรรโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
  • ลดภาระการทำงานในการสรรหาพนักงานใหม่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ลดความซับซ้อนของโครงสร้างทีม วางแผนบริหารงานได้ง่ายขึ้น
  • ระบุระยะเวลาการจ้างได้ชัดเจน เหมาะกับโปรเจกต์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • สามารถกำหนดงบประมาณได้ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนต้นทุนขององค์กรได้ดี

จากข้อดีเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการจ้างพนักงาน Outsource เป็นวิธีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและพนักงานคนอื่นน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ จึงถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุกองค์กรอย่างแน่นอน

PPM Contract ผู้ช่วยจัดหาพนักงานชั่วคราวครบจบทุกตำแหน่ง

ประสบปัญหางานล้นมือ ทำไม่ทัน พนักงานไม่เพียงพอ ต้องการคนทำงานแบบชั่วคราว เลือกใช้บริการ PPM Contract บริษัทรับจัดหาพนักงาน IT ชั่วคราว รวมถึงพนักงานในสายงานอื่น ๆ เช่น พนักงานออฟฟิศ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงาน QC แม่บ้าน ลดภาระการสรรหาบุคลากรของฝ่ายบุคคล ช่วยคัดสรรคนที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้ในงบประมาณที่ต้องการ ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-915-4099 และอีเมล sales@ppmcontract.com

แจ้งความต้องการ

โทรหาเราหรือกรอกรายละเอียดในฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง